Uvodna beleška na komentare ideja Rada

Birdlip, 29. maj 1941
Uvodna beleška na komentare ideja Rada

U tumačenju  ideja ovog sistema Rada, neophodno je dati ideje u čistom obliku – tj. onako kako su izvorno date moraju tako biti i predavane. To je zadatak bilo koga ko je dobio dozvolu da podučava druge Radu. U suprotnom ljudi počnu da prilagođavaju ideje shodno njihovom nivou razumevanja tako da vremenom to postaju sasvim drugačije ideje shodno njihovim predrasudama, baferima, pristrasnostima, itd. U razgovorima o Radu, ideje su date u njihovom izvornom obliku. Ali  namjera ideja Rada je da učini ljude da misle za sebe, svojom glavom, jer ni jedna od ideja ne može zaista da se primi u čoveku dok god ne počne da misli o njima, i shvati šta one pojedinačno znače i počne da ih vrednuje i da razmišlja o životu i njegovom smislu, i o sebi sa stanovišta ideja. I moramo ovde dodati da niko ne može biti drugačiji od onoga što  je sada, dok ne počne da razmišlja na drugi način, novi način. Rad treba da nas natera da mislimo i da  probudimo naš um, ili kako se u ovom sistemu kaže da probudimo vozača u nama, koji  u večini ljudi čvrsto spava, i ostaje u čvrstom snu ceo život uprkos svim nevoljama i tragedijama, zato što između ostalog čovek više voli da živi u prizemlju sebe, u svojim nižim delovima, u instinktivnom i motoričkom centru – tj. u senzacijama, apetitima i muskulaturnim aktivnostima.  Ali pošto je prvi cilj Rada naučiti ljude da razmišljaju sami za sebe o idejama Rada, i iz tih ideja, ono što nazivamo komentarima, ima svoje mesto u Radu.

Komentari su refleksije o Radu, individualne misli koje se rađaju  kroz lično posmatranje i  praktičnu primenu ideja Rada, dodatne ilustracije itd. Ovi komentari, predstavljaju stoga jednu dodatnu stranu Rada ali su to, da tako kažemo, individualni doprinosi opštem sistemu ideja Rada i stoga ne smeju biti uzeti za aktuelno učenje  Rada ili pobrkani sa njima, one mogu biti prihvaćene ili ne, shodno individualnom izboru.  Učenje i ideje Rada su jedno, a komentari pripadaju nekom drugom redu. Učenje i ideje Rada su nepromenjive. Komentari su više po prirodi sugestije, mogućeg uvećavanja, objašnjenja itd. Ali kao telo, komentari su kao neki dodatak i mogu se menjati shodno okolnostima. Važno je da se čovek seti šta je Rad sam po sebi, a šta pripada samo komentarima, kako smo ih nazvali. U ovom smislu, mora se shvatiti da u Radu postoji nekoliko stvari kako su do sada date, i koje su maglovite, i potrebne su im još neke dodatne misli da bi značenje bilo jasnije. Ali takve dodatne misli nisu ništa do komentari.  Oni su dodatni materijal i ništa više, i kao što rekoh mogu biti prihvaćeni ili ne, shodno ličnom izboru. Ako pomažu u boljem razumevanju Rada, komentari mogu biti korisni, ako nisu onda ih se ne sme uzeti kao da su  sam Rad. Komentari na Rad spadaju u dva poglavlja. Prvo je: komentari koji sadrže ideje koje se definitivno ne nalaze u samim idejama Rada. Drugo je: komentari koji su samo dodatna refleksija i ilustracije se direktno odnose na jedan ili drugi aspekt Rada, kao što su komentari na samo-posmatranje, pamćenje sebe, i slično.

This entry was posted in Maurice Nicoll. Bookmark the permalink.

1 Response to Uvodna beleška na komentare ideja Rada

  1. Smije li se saznati vlasnik ovog vrlo korisnog websajta?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s