O “A”, “B” i “C” Uticajima (2)

Komentari IV – Berdlip 24. jun, 1941
O  “A”, “B” i  “C” Uticajima

Deo II. – Prošli put smo diskutovali o postojanju dve različite vrste uticaja u životu, koji se zovu „A“ i „B“ uticaji. U ovom komentaru govorimo o potrebi povezivanja bilo kog dela ili detalja ovog sistema sa celokupnim značenjem. Da bismo stekli snagu da radimo, ono što  radite u   Radu na sebi mora da ima smisla i što više smisla ovaj sistem uliva u vas – tj. što više ovaj sistem za vas znači i što ga bolje vrednujete – više  ćete snage iz njega izvlačiti. Ako ne vrednujete Rad, ako ga radije podvrgavate sumnji, ako zapravo  nikada o njemu ne mislite,  i kako vreme odmiče ne trudite se da otkrijete značenje Rada na planu Znanja i Bivanja (Bića), onda što god da radite u odnosu na Rad neće imati nikakvo značenje za vas i samim tim ćete ostati bez snage. Kao što i sami znate, da ako nešto ima intenzivno značenje za vas ono stvara snagu u vama, ali ako nešto nema nikakvo značenje za vas, tada nema ni snage.

Sada govorimo o uopštenom značenju Rada – tj. u najopštijem smislu. U vezi sa tim neophodno je da govorimo o izvorima B uticaja. Kao što Deo I. kaže, B uticaji ne nastaju u okviru života kao što je to slučaj sa A uticajima. Njihovo poreklo je iz izvora van mehaničkog života. U stvari, njihov izvor su C uticaji. Šta ovo znači?

Kao što znate, u učenju ovog sistema rada,  postojanje čovečanstva nije uzeto celokupno, tj. na istom nivou bivanja. Ljudi se dele na različite kategorije.   Postoje sasvim različite kategorije ljudi. Pre svega, u krugu mehaničkog čovečanstva, kako ga zovemo, postoje Čovek br. 1, Čovek br.2, i Čovek br.3.  Odnosno, to su kategorije ljudi u kojima je iskorišten samo jedan centar –   Instiktivno-motorički centar u slučaju Čoveka br. 1, Emocionalni centar u slučaju Čoveka br. 2 i Intelektualni centar u slučaju Čoveka br. 3.  Nazivamo ih Instiktivno-motorički ljudi, Emocionalni ljudi i Intelektualni ljudi zbog toga što su prvenstveno “jedno-centrični” ljudi, tj. sve vide različito, svako sa različite strane, i različitog centra.  Zajedno, oni formiraju krug mehaničkog čovečanstva koje je okarakterisano činjenicom da se život ljudi ovog kruga bazira na nasilju, međusobnom nerazumevanju, kao i nerazumevanju samih sebe. To se nekad zove krugom “pobrkanih jezika” ili Babel, u kojem uvek moraju da postoje nesporazumi, sukobi, progoni, patnje i ratovi svih vrsta i koji nikuda ne vode. Sledeći je prelazni krug koji čini  Čovek br. 4. Ovaj krug ne nastaje u životu već  je rezultat Rada. Čovek br. 4 je razvijen u svim običnim centrima i nije jednostran i zbog toga se zove “balansirani čovek”. Ljudi br. 4 počinju da razumevaju jedan drugog i da prevazilaze nasilje u sebi. Onda sledi  krug svesnog čovečanstva koji čine čovek br 5. br. 6 i br. 7. koji  se međusobno razumeju, koji nisu zasnovani na nasilju i  nisu samo razvijeni u nižim, običnim centrima, nego imaju, manje ili više, moć svesti koja obuhvata viši Emotivni i viši Intelektualni centar. Ovi centri prenose uticaje na koje je mehaničko čovečanstvo – tj. uspavano čovečanstvo – neosetljivo, tačnije, koje ono ne može da “čuje”.  Oni dolaze iz kruga svesnog čovečanstva kojem „B“ uticaji pripadaju.  Ali oni ne nastaju kao „B“ uticaji već kao „C“ uticaji.  Samo onda kada se “poseju” u mehanički život oni postaju „B“ uticaji. Ovo se događa zato što „C“ uticaji ne mogu da opstanu u mehaničkom zivotu, nego moraju da budu modifikovani i izmenjeni na takav način da samo približno sliče svojoj izvornoj formi. Baš kao što ideje i emocionalne percepcije pripadaju višim centrima i ne mogu biti uhvaćene ili shvaćene “formativnim centrom”, tako i svesno učenje ne može opstati u sferi  mehaničkog života kao takvog. Ali mogu se očuvati i preneti putem škola koje imaju direktnu vezu sa ljudima koji su dostigli taj stepen unutrašnje evolucije i svesti koja pripada svesnom krugu čovečanstva. U ovim školama, „C“ uticaji mogu da postoje i mogu biti preneti usmeno – tj. putem usmenog predanja – sa jedne osobe koja razume na drugu koja počinje da razumeva i tako do druge osobe koja još ne razume. Ovaj lanac mora postojati. I u tom slučaju, ovi uticaji se usmeno mogu preneti kao „C“ uticaji, sa jedne na drugu osobu.

Uzmimo na primer Jevanđelja. Kao što smo rekli u Delu I. komentara o „A“, „B“ i „C“ uticajima Jevanđelja predstavljaju jedan primer „B“ uticaja. Nekada ljudi postavljaju sledeće pitanje: “Zašto su”, pitaju oni, ”Jevanđelja primer „B“ uticaja?” Sigurno da je Hrist bio svestan čovek?  Zašto onda Jevanđelja nisu primer „C“ uticaja? Moramo imati u vidu da su Jevanđelja nastala davno posle Hristove smrti – od 50 do 100 godina kasnije. Nije sigurno ko su bili njihovi autori. Netačno je misliti da su oni prosto zapisi na licu mesta sačinjeni od očevidaca. Luka, na primer, nikad nije čuo Hrista. On je bio Pavlov učenik koji naravno nikad nije čuo Hrista, i koje bio u sukobu sa školom u Jerusalimu i koji je svoje učenje stekao u nekoj školi u Damasku. Ali nema potrebe da se ide u istorijska pitanja. Treba samo pročitati Jevanđelja i videćete da je Hrist podučavao svoje učenike privatno i samo je u izvesnoj meri govorio javno, i skoro uvek u formi parabole. U Jevanđelju po Mateju, nakon što je pomenuta parabola o Sejaču, rečeno je da su učenici pitali Hrista zašto govori ljudima u parabolama: ”I on je odgovorio i rekao im, vama je dato znanje tajni carstva nebeskoga, ali njima nije. Jer ko god ima, njemu će biti dato i imaće izobilje; ali ko nema, od njega će biti uzeto i ono što ima. Zato im govorim u parabolama; jer gledajući ne vide i slušajući ne čuju, niti razumeju”.  (Matej 13; 11-13)

Carstvo Božije je krug svesnog čovečanstva. To znači, krug onih koji su se razvili  iznad nasilja i čije je znanje praktično – tj. ono što znaju oni  i žele, imaju Volju za tim,  tako i čine – krug onih koji razumeju jedan drugoga jer govore zajedničkim jezikom – (setimo se da i mi u ovom radu učimo zajednički jezik). Svako zna i oseća da mora postojati mesto, društvo, neka bića koja žive bez međusobnog nasilja, kritike, mržnje ili netrpeljivosti. Citiraću s tim u vezi deo iz Muhamedanske ezoterične literature.  Učenik je došao Muhamedu za instrukciju. Muhamed je rekao: “Šta je suština vere i kako ustvari ti to razumeš?   Učenik reče: “Video sam Pakao i Raj tri puta u jednoj viziji. U Paklu svako je napadao svog suseda. U Raju su jedan drugog posećivali.” Muhamed reče: “Dobro si video”.

Dovoljno sam rekao u ovom komentaru sada da bih vam pokazao šta je vrhovno značenje rada. Svako ko želi može  da čita i da razmišlja za sebe o parabolama u Jevanđeljima, o Carstvu Nebeskom – tj o svesnom krugu čovečanstva. Ove parabole su vrlo izuzetne kad o njima razmišljate iz perspektive Rada. Za Rad je neophodo da se shvate fragmenti učenja koje je dato u Jevanđeljima. Onda je moguće da se razume zašto se u ovom sistemu kaže da mi iznad svega težimo Svetlosti – a Svetlost znači Svest. Težimo da Svesno živimo i da postanemo više svesni. Živimo u mraku zbog nedostatka svetlosti – svetlosti svesti – i u ovom Radu težimo da osvetlimo sebe. Sve što ovaj sistem kaže o Radu na sebi – o Pamćenju sebe, o borbi sa negativnim emocijama, o unutrašnjem pridavanju značaja, o pravdanju sebe, itd. ima svoj vrhovni Cilj da  čoveka učini više svesnim –  da se svetlost spusti u njega. I ta svetlost je veoma neobična stvar. Pre svega moramo postati svesniji sebe da bi postali svesni drugih. Ovo je čudno iskustvo. Ovim mislim da je pravac u kojem nas Rad vodi kroz rast svesti, uvećavanje svesnosti, nije uopšte pravac u kojem možete zamisliti nekog ko spava, osobu koja zna samo za običnu svest – tj. prva dva stanja svesti u kojima čovečanstvo živi. Postati svesniji sebe je čudno iskustvo. Postati svesniji drugih je jednako čudno, ako ne i čudnije. Život koji živite sa strastima, ljubomorama, zlobom, mržnjom, otporom, itd. postaje potpuno smešan.  U stvari, čudite se šta se kog vraga do sada radili ceo svoj život.  Pitate se: Jeste li sišli sa uma? Da, tačno. U dubokom snu u kome živimo, u svetlosti Nebeskog Carstva, svi smo mi potpuno ludi i ne znamo šta radimo. Rad počinje da vas uči šta da radite. Probuditi se – to je cilj Rada. I za čoveka koji se probudi čak samo za jednu malu stvar koju rad podučava, znači da on više nije isti čovek.  U tom smislu Rad nas menja.  Ali Rad ne može da promeni nikog ukoliko on nije osetio njegovo značenje.  U početku, možete da osećate značenje Rada kroz druge, ali dođe vreme kad morate da osetite to i kroz sebe. I onda svaki detalj Rada postaje živ za vas  jer ga vidite kao knjigu instrukcija, kao plan, kao mapu ili kao kompas, koji morate da sledite ako želite da se probudite ka drugom životu i drugom način u življenja na ovoj  planeti. Uzmite jednostavan primer ove instrukcije: ne identifikujte se. Sledite ovu instrukciju. Sledite je do kraja i vidite šta se događa i kakve promene se događaju u vama i kakva svetlost počinje da stiže do vas. Ali ako ovaj Rad nema stvarno značenje za vas i ako značenje života daleko veće i mnogo realnije za vas nego značenje Rada, onda se nikakva promena u vama  neće nikad dogoditi i vi ćete samo  želeti iskustvo svakodnevne životne emocije i ostaćete u krugu mehaničkog života, u krugu konfuzije, teškoće, sukoba, razočarenja, komplikacija i rata.

This entry was posted in Maurice Nicoll. Bookmark the permalink.

2 Responses to O “A”, “B” i “C” Uticajima (2)

 1. Miroslav Suzić says:

  Hvala vam na ovim divnim prevodima.

  Voleo bih da dobijam izveštaj o svakom novom objavljivanju , ukoliko tehničke mogućnosti to predvidjaju.

  Srećna Nova Godina i svako dobro … Pozdrav iz Beograda.

 2. Bhairava says:

  Pozdrav Miroslave.

  To je veoma jednostavno. Na blogu imas: Email Subscription. Kada se preplatis preko maila, tada te automatski obavjestava o svim novim obradama prevoda cim ih objavimo na Blogu.

  Ugodno citanje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s