Zakon Sedam i Ideja Šoka

Berdlip, Mart 2, 1941
Zakon Sedam
Zakon Sedam i Ideja Šoka

Deo VIII. – U životu, mnoge stvari započnu koje se kasnije okrenu na nešto sasvim drukčije od onog šta se od njih očekivalo. Početak bilo čega može biti predstavljen notom Do. Sledeća faza u njegovom razvoju može biti izražena  notom Re, a sledeća notom Mi. Kad bi razvoj stvari bio lak ne bi bilo nikakvog razloga da bilo koja stvar ne dostigne svoj potpuni razvoj. To jest, oktava bi bila kompletirana. Ali ovo sprečavaju dva faktora. Pre svega, prolaz između note Do i Re i između Re i Mi zahteva napor da se održi pravac razvoja u pravilnom poretku sa početnom tačkom. Uzmimo neki primer. Kad se nešto započne, recimo neko međnarodno društvo za očuvanje mira, ili nešto takve vrste, početna tačka zvuči notu Do. Ali kako se razvoj ovog društva odvija, zbog nerazumevanja i neslaganja i mnogih drugih faktora, originalna linija nije sasvim održana. Počinje da se odstupa u jednu ili drugu stranu od svog originalnog pravca. Umesto da se razvije u pravu liniju kao na (Fig. 1) njegov pravac počinje da zaokreće kao na (Fig 2).

Zakon Sedam

Rezultat je da stvari u životu započete sa jednim ciljem mogu da se okrenu i da daju sasvim kontradiktorne rezultate – tj. društvo za mir može da postane izvor rata. Drugi faktor u sprečavanju punog i uspešnog razvoja stvari je tačka suženja ili usporenja između nota Mi i Fa. Kad se bilo šta razvije do faze Mi, neizostavno se dolazi do mesta prepreke i ako spolja ne nastane šok oktava se neće nastaviti.  To znači da dalje razvojne faze te stvari neće biti dostignute. Tako, pored tendencije ka devijaciji takođe postoji tačka gde zastoj ili smetnja nastaje, takozvano mesto šoka. Sve se razvija u fazama, ali može da se razvije pravilno samo ako ispunjava Zakon Sedam. Devijacija ne nastaje po zakonu i stati na mestu šoka je neuspeh. Svaka nota mora biti oglašena u  potpunosti na svakoj fazi. Na primer, da bi govorilo, čitalo i pisalo dete mora da nauči slova pre nego što nauči reči.  Reči mora da nauči pre nego što nauči fraze, i onda će dobiti šok od života jer je okružen ljudima koji svi govore čitaju i pišu. Onda će preći u Fa. Ali ako nije pravilno oglasio notu Do, nikad neće pravilno naučiti svoja slova, ili ako Re nije dovoljno dobro oglasio, neće naučiti reči pavilno iz svojih slova itd., njegova moć da govori čita i piše biće shodno tome ograničena. Svi znate amatera koji svoj predmet nikad do kraja ne zna, a s druge strane svi razumemo šta se misli kad se kaže da je čovek dobro zaokružen. Kad čovek razvije svoju veštinu ispravnim fazama u punu veštinu i prođe kroz šok koji mu zadaje učitelj, onda imate razvoj koji se odvija u harmoniji sa Zakonom Sedam i pravilno se povezuje zajedno.

            U slučaju čudesnog razvoja čoveka iz jedne jedine ćelije, na određenim mestima se daje šok u progresivnoj evoluciji različitih delova i tela kao celine. Jedna ćelija deljenjem na dve, na četiri , četiri u šesnaest, dok se ne dostigne 50 faza deobe u 9 meseci, proizvede 100 000 000, 000, 000 živih ćelija. Proces deobe je rezultat Zakona 3. Uređenje organizacija i povezivanje celog razvijajućeg čoveka živih ćelija sa šokovim datim u određenim trenucima kontroliše Zakon Sedam. Prvi šok u prvoj oktavi je naravno dat samim procesom oplođenja.

Ima mnogo načina na koje se može sagledati kako su stvari dostigle određenu fazu i ne mogu da idu dalje bez pomoći spolja – tj bez šoka.  Da li ste ikad razmisljali da priroda dovede stvari do određene tačke i stane? Ali čovek može da zada šok i da ih uzme dalje u njihov razvoj. Mislite o žitu na primer. Vekne hleba ne rastu u polju žita. Razmislite o svrhama za koje čovek koristi sirovine.

Razmere

Deo IX. – Porazgovarajmo za momenat o dijagramu. Dijagram je samo sredstvo razumevanja. To je kao mapa. Mapa je dijagram zemlje koja daje položaj i odnose stvari. Ceo Zrak Kreacije uključujući i Oktavu sa Sunca je mapa. Ali to je vrlo čudna mapa. Obične mape su ili u ovoj ili onoj razmeri. Možete imati mapu grada u kome živite koja pokazuje položaj vaše kuće. Ili možete imati kartu zemlje u kojoj živite koja pokazuje vaš grad ali ne i vašu kuću. Ili možete imati kartu sveta koja ne pokazuje ni vaš grad, ni vašu zemlju.  Možete imati kartu solarnog sistema u kojoj se svet pojavljuje kao jedna tačkica. O tome mislimo kad kažemo različite razmere. Ali Zrak Stvaranja je jedna posebna mapa zato što nije u  jednoj razmeri već u mnogo različitih razmera.  Uzmimo notu Si (koja stoji za Sidera ili zvezde) u Velikom Zraku. Ova nota se zove “Svi mogući sistemi zvezdanih svetova”. Ako uzmemo Zrak u njegovom fizičkom ili spoljnem značenju ova nota Si predstavlja kartu koja pokazuje sve zvezdane sisteme. Prečnik fizičkog svemira kako se vidi sa 100 in. teleskopu je 600 miliona svetlosnih godina i u ovom nepreglednom prostoru 100 miliona ogromnih zvezdanih sistema postoji i svaki u sebi sadrži stotine hiljade miliona sunaca. Sledeća nota La u našem Zraku je samo jedan od tih zvezdanih sistema, u našem slučaju Mlečni Put (La = Mlečni put Galaksije). Ova nota je na daleko manjoj skali. Sledeća Nota Sol predstavlja samo jedno od hiljada miliona sunaca u našoj Galaksiji – naime, naše Sunce, itd. sve do našeg malog Meseca. Svaka nota predstavlja kartu na određenoj skali i ovaj poredak skala na različitim nivoima je usled delovanja Zakona Sedam koji nam omogučava da nađemo  položaj naše Zemlje u svemiru. Zato se za Zakon Sedam ili Zakon Oktave može reći i da je to zakon koji određuje odnos dela prema celini. Ali za ovaj zakon, kreativno delovanje Tri Sile neće biti povezane ni u kakav fiksni ili čvrst poredak – to jest, nisu uređene već prosto nagomilane. Morate razumeti da je svemir jedan nepregledan živi ko-ordinirani Organizam. I sve što je stvoreno, stvoreno je na određenoj tački u u određenoj razmeri u ovom nepreglednom organizmu u kojem je sve povezano i ništa nije nezavisno i izolovano. Sve je stvoreno i povezano zajedno sa visina i dubina svemira dvostrukim delanjem Zakona Tri i Zakona Sedam. 

Ovde dolazimo do onoga šta se misli u Radu kad se kaže “relativno razumevanje”.  Da bi bilo šta razumeli pravilno morate da znate nešto o celini pre nego što ćete moći da razumete deo. Na primer, ne možete da razumete Zemlju polazeći od nje same. Morate nešto da razumete o Solarnom sistemu, i onda o Galaksiji i tako dalje, da biste imali pravo razumevanje o Zemlji. Na isti način  ne možete da razumete grad u kojem živite ako ne znate ponešto i o zemlji u kojoj se nalazi, i o kontinentu i konačno o svetu u kome živite.  Objasniti stvar njome samom kao nešto izolovano, je nemoguće, jer je povezana sa nečim drugim i što opet zavisi od nečeg drugog, jer je ceo Univerzum povezan. Ovo je osnova onoga što  u Radu zovemo relativno razumevanje. Možete da znate veoma malo o celini da biste razumeli deo o kojem možete da znate daleko više ali dok ne počnete da razmišljate relativno vaše razumevanje će biti pogrešno. Beskorisno bi na primer bilo da pokušavate da razumete svećice u motoru ako ne znate ništa o kolima kao celini i o elektricitetu i o Čoveku i njegovim potrebama. To je ono što nauka danas otkriva, naime, da je svaki deo nauke povezan i da se ništa ne može razumeti odvojeno, a to je posebno slučaj sa medicinom, jer svaki deo tela zavisi od drugog dela, sve je povezano, i formira čovekovo telo kao jedinstvenu celinu. I kad dostignemo tu tačku, razumećemo Čoveka  samog i  značaj njegovog postojanja na Zemlji.

            Zrak Stvaranja u okviru Sunčeve Oktave daje nam relativno razumevanje čoveka. To je relativan dijagram i kao takav mora da bude shvaćen. Primetio sam da neki od vas misle da ima samo jedan Zrak Stvaranja.  To je naravno sasvim pogrešno. Ima ih neograničen broj. Govorimo o našem Zraku Stvaranja, onom u kojem se mi nalazimo. Njime mi nalazimo naš položaj u odnosu na ceo Univerzum. Zamislite veliko drvo. Nepodeljeno stablo je Apsolut, prve velike grane su nota Si “svi mogući sistemi”. Treba da zamislite 100 miliona velikih grančica na kraju. Onda uzmemo našu veliku granu, našu Galaksiju. Svaka velika grana deli se u 10,000 miliona manjih grančica. To su sunca. Uzmemo naše Sunce i tako najzad dođemo do grančice gde mi obitavamo u ovom gigantskom drvetu Sveta i na kraju naše grančice pupoljak zvani Mesec. Ali sigurno ne možete da zamislite da je ovo jedina grancica i pupoljak, i da Apsolut završava kreaciju na našem usamljenom Mesecu.

Advertisements
This entry was posted in Maurice Nicoll. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s