Beleska o molitvi

Berdlip Jun 19, 1942
Beleška o molitvi
Odgovor i Zahtev

             U tekstu koji je pročitan poslednji put o ideji Molitve koja je data u Jevanđeljima (koji nije uključen u ovaj tom) rečeno je da Univerzum može biti uzet kao odgovor na zahtev. Čovek potražuje  a Univerzum u svojoj punoj i totalnoj realnosti, spoljnoj i unutrašnjoj, odgovara shodno zahtevu. U odnosu na ono što je rečeno prošli put, želim da usmerim vašu pažnju na ovu činjenicu: mnogi ljudi dobijaju odgovore na svoje zahteve, na zahteve za koje ni ne razumeju da ih čine. Kada bi Univerzum, vidljivi i nevidljivi, materijalni i psihološki, grubi i fini, bio shvaćen spolja čulima a iznutra umom i srcem, kao odgovor na zahtev,  videli bi ste koliko je važno shvatiti kakvu vrstu zahteva činite da biste razumeli zasto  dobijate bas taj odgovor koji dobijate, iz bilo kog domena zivota  Rad kaže: “Vaše biće privlači vaš život”. Da li vidite vezu? Bez da zna čovek ili žena može da postavlja zahtev i dobija od Univerzuma ono što ne voli. Oni vide samo odgovor ali ne i ono što izaziva odgovor, šta je to  u njima što ga privlači.. Drugim rečima, ljudi mogu traziti neprilike a da toga nisu ni svesni.. Oni vide samo effekte, ne uzroke. Misliti samo iz efekata je jedna stvar. Tako mehanički ljudi misle. Misliti iz uzroka je druga stvar. To pripada svesnijem mišljenju. Nivo vašeg bića ulazi u zahtev, isto toliko ili više, nego vaše znanje. Možete intelektualno da zahtevate  sreću, a da ne vidite kako činioci koji vladaju vašim bićem, kao na primer ljubav prema vašim negativnim stanjima, skrivene ljubomore, žalopojke, lenjost ustvari traže nešto sasvim drugo i da univerzum odgovara na te faktore u vašem biću koje tajno želite i afirmišete i ne uviđajući da to činite. Morate da shvatite da pun zahtev mora da sadrži oboje i misao i izraz volje i emocionalnu želju. Strana znanja je strana misli i čovek može da misli samo iz svog znanja. Strana bića hoće, a čovek hoće samo ono što želi. Ako volite negativna stanja onda je vaše htenje ovog kvaliteta. Vaša ljubav je vaša volja; ona će privući odgovor koji joj pripada. Jedino ce vas samo-spoznaja učiniti svesnim vašeg stanja bića a ovo počinje samo-posmatranjem. Dovoljno je bilo reći ovde o toj stvari, naime, da čovek može da dobije odgovor koji ne očekuje ili ne želi a da ne vidi da ga sam privlači, jer ga traži a da toga nije ni svestan.

* * *

            Sada ćemo da govorimo o onome sto je u Radu direktno ili indirektno, rečeno o Molitvi.

Učenje o Molitvi u Radu
Samo-sećanje (Pamćenje sebe)

 

            Deo I – U učenju Rada ideja Molitve i ideja Pamćenje sebe su tesno povezane da jedna ne može biti odvojena od druge.  Bez Pamećenja sebe, Molitva je nemoguća. Pogledajmo šta to znači. Čovek onakav kakav je ne može da se moli. To jest, čovek u svom uobičajenom dnevnom stanju ne može da se moli. Da bi se molio čovek mora biti u stanju Pamćenje sebe. Moliti se onakav kakav je, u svom uobičajenom stanju, je Moliti se u stanju sna, a moliti se u stanju sna je beskorisno. Ništa se ne može dogoditi. Takva Molitva ne može biti uslišena jer takva Molitva nigde ne ide. Setimo se šta je rečeno o stanjima svesti u Radu. Četiri stanja svesti su moguća, ali obično čovek poznaje i živi u, samo dva.  U Radu se oba ova stanja svesti zovu stanje sna. Prvo stanje svesti, ili najniže, je stanje običnog telesnog sna, koje je pasivno stanje u kojem čovek leži u krevetu skoro bez pokreta. U ovom stanju čovek provodi trećinu, ili čak više, svog života. Drugo stanje svesti je stanje u kome ljudi provode ostatak svog života, u kojem se kreću, hodaju, govore, pišu knjige, učestvuju u politici, ubijaju se međusobno, i ovo stanje smatraju aktivnim i nazivaju ga stanjem “jasne svesti ili budnim stanjem svesti”. Nije preterano da se kaže da termini jasna svest ili budno stanje svesti izgleda kao da su dati uz podsmeh  posebno kad kroz lično samo-posmatranje počnete da shvatate šta jasna svest u stvarnosti treba da bude, i šta je ustvari stanje u kome čovek živi i dela. Jer u takozvanom budnom stanju čovek nije svestan ni sebe ni drugoga. On živi i umire u mraku. U izvesnom smislu bi za njega bilo bolje kad bi ostao pasivan u prvom stanju svesti jer ne bi mogao da se kreće i ubija bližnjeg svog.

            Treće stanje svesti je Pamćenje Sebe ili Samo-svest ili stanje  Svesti o samom Sebi. Obično se smatra da smo mi već u tom stanju i da smo uvek svesni sebe i da delamo, mislimo i osećamo sa punom svešću onoga što radimo. Ali Zapadna nauka je previdela činjenicu da mi nemamo ovo stanje svesti. Ne možemo ga  u sebi stvoriti samo pukom željom, ili odlučiti da ćemo od sada uvek živeti u stanju Samo-svesti. Ali ovo treće stanje predstavlja prirodno pravo Čoveka kakav je, a ako ga čovek ne poseduje to je zbog pogrešnih uslova njegovog života. Danas se ovo stanje svesti dešava samo u obliku retkih bljeskova i samo dugotrajnom praksom, pokušajem i pogreškom, čovek može početi da ponovo uspostavlja stanje samo-sećanja u sebi.

 Stanja svesti 

Pomoć moguća

Čovek probuđen

 4 – cetvrto stanje

Objektivna svest  (kad čovek može da vidi stvari onakvima kakve jesu)

SVETLOST

3 –  treće stanje

Samo-svest, svest o ‘ja’, samo-sećanje

Pomoć nije moguća

Čovek u snu

  2 –  drugo stanje

Takozvana jasna svest ili budno stanje. Telesno aktivan čovek. Čovek aktivan u odnosu na svoje snove.

MRAK

1 – prvo stanje

San sa sanjanjem. Čovek spava i sanja. Telo mirno. Čovek pasivan kao što je mašina pasivna u odnosu na snove.

            Pomoć može da stigne samo do trećeg stanja svesti. Ne može da stigne do tame u kojoj ljudi žive svoje svakodnevne živote u kojima su tako često zadovoljni da egzistiraju. Stoga moliti se iz stanja sna – moliti se iz tzv. budnog stanja  – je isto što i sanjati da se čovek moli, jer u tom drugom stanju svesti mi takođe sanjamo i sve je neralno, jedino što ne primećujemo da sve što radimo je u snu dok ne iskusimo momenat svesti koji pripada trećem i četvrtom stanju svesti i vidimo razliku. Jer kad čovek moli on mora da se seti sebe. On mora da oseti značenje svega što kaže i oseća sebe dok to govori. Mora da oseća da je zaista “Ja” u njemu koje se moli a ne grupa malih “ja” ili grupa mehaničkih “ja” fromiranih navikama. I konačno, čovek ne može ni da se moli ni da se seti sebe ako oseća da postoji viši nivo njegovog unutrašnjeg stanja, niti da postoji nešto što je više od njega.

            Moramo da razmotrimo četvrto stanje svesti u vezi sa celim redom molitva koje se mogu nazvati molitvama za prosvetljenje. Kad se čovek moli za prosvetljenje moli se da vidi stvari kakve one stvarno jesu, odvojeno od njegove imaginacije i njegovih subjektivnih ideja. U religijama svih naroda postoje indikacije o mogućnosti takvog stanja svesti koje se zove “Prosvetljenje” i druge slične reči, ali koje se ne može opisati rečima jer prevazilazi sve reči. Kad se čovek moli za prosvetljenje moli se za Objektivnu Svest. Ali on predhodno mora da bude u trećem stanju svesti jer jedino je treće stanje svesti to koje  može biti dodirnuto i može zadržati značenje bilo kog iskustva ili pomoći koja dolazi od onih koji su u četvrtom stanju svesti. Ali morate da shvatite da ako se čovek moli za prosvetljenje, recimo o sebi, moli se da se probudi, a ako je čovek sasvim probuđen u odnosu na sebe i vidi sebe onakvog kakav zaista jeste, to jest objektivno, poludeo bi. Bolje je misliti o molitvi za više razumevanja. Ali to će naravno biti beskorisno ukoliko ne činite bilo kakav napor da sebe razumete bolje. Ako  čovek u Radu ne radi na Liniji Znanja niti na Liniji Bića i samo se moli za više razumevanja, njegov pogled na Univerzum je veoma naivan. Mora da shvati surovost i cenu koja mora biti plaćena da bi se oslobodio detinjastih i sentimentalnih pogleda. Moram da ponovim da moliti se za nešto za šta treba da radite i možete da radite ako biste pokušali, je sasvim nekorisno. Ali ljudi imaju beskorisne poglede i ne mogu da se probude u odnosu na opasnost od samog sebe. Morate se boriti za Rad i boriti se da ga održite a nećete ga održati ako ne skočite da se uhvatite za njegovu nit i insistirate da je se držite.

This entry was posted in Maurice Nicoll. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s