Beleška o negativnim emocijama

Berdlip Avgust 15, 1942
Beleška o negativnim emocijama

             Razgovarajmo o Radu. Razgovarajmo o tome šta znači Rad na sebi u vezi sa negativnim emocijama. Rad kaže: “Imate pravo da ne budete negativni”. Primetite da Rad ne kaže: “Nemate pravo da budete negativni”. Jedan od znakova kad možete da razlikujete između  lažnog i pravog učenja je u tome da lažno učenje insistira na tome ili nameće pravila o tome da uradite nešto što ne možete. To je znak lažnog učenja, na primer, da vas učini da obećate nešto ili da se zakunete na nešto ili da uzmete zavet čutanja i slično. Čovek – običan čovek – ne može da održi obećanje pod bilo kakvim okolnostima, zato što on nije jedna osoba već više osoba. Jedan Čovek u njemu, jedno “ja” može da obeća ili čak da se obaveže zakletvom. Ali drugo “ja” u njemu neće o tome znati nista. Podrazumevati da čovek može da obeća je isto što i podrazumevati da je on jedan, jedinstven – to jest, čovek koji ima samo jedno stvarno postojano “Ja” koje ga kontroliše i tako ima jednu volju. Ali čovek ima mnoga “ja” i  samim tim mnoge različite volje. Predpostavimo da Rad ima pravilo sa sledećim efektom: “Ne smete biti negativni”. Morate da se zakunete da nikad nećete biti negativni. Ako prekršite obećanje, morate da napustite Rad. Kad bi Rad to nametao, to bi značilo da Rad uzima za gotovo da Čovek može da čini. Ali Rad kaže da čovek onakav kakav jeste ne može da čini i ovo je jedna od stvari kojih morate postati svesni kroz samo-posmatranje. Ako još zamišljate da možete da činite, ako još mislite da možete uvek da se setite i da se držite svog Cilja onda nećete imati mesta za Rad u sebi i Rad neće biti u stanju da vam pomogne. Kako vam Rad može pomoći? Osećaćete vašu unutrašnju bespomoćnost. Ako počnete da osećate unutrašnju bespomoćnost na pravi način osećaćete potrebu Rada da vam pomogne. Kako vam Rad može pomoći? Može vam pomoći samo ako ga slušate. Morate pokušati da uvažavate Rad.  Naravno, ako ništa ne razumete, ne možete se pokoriti Radu. Tako da morate da mislite šta je to što Rad podučava i da to jasno shvatite vašim razumom. Morate da mislite, vi, u vašim najintimnijim stvarnim mislima, šta Rad govori vama sve vreme. Ako ste mislili na ovaj dublji, intimni, privatni način, videćete da vam Rad govori više o tome šta da ne radite nego o tome šta da radite. Ljudi često pitaju: “Šta treba da radim?”. Na tu temu Rad kaže samo dve definitivne stvari: “Setite se sebe” i “Posmatrajte i primetite sebe”. To je ono što morate da pokušate da radite. Ali s druge strane Rad navodi mnoge stvari koje ne treba da radite.  Kaže, na primer, da morate da pokušate da se borite protiv toga da se identifikujete, da se borite protiv mehaničnosti, protiv mehaničkog i pogrešnog govora, sa svakim oblikom unutršnjeg pridavanja značaja, sa svakim oblikom samo-opravdavanja, sa svim različitim slikama o sebi, sa različitim oblicima zamišljanja, sa mehaničkim nesviđanjima, sa različitim oblicima  samo-sažaljenja i samo-poštovanja sa sopstvenim ljubomorama, sa svojim mržnjama, sa sujetom, unutrašnjim pretvaranjima, sa vašim lažima negativnih emocija, sa uvredljivošću,  sa stavovima, predrasudama, itd. I otvoreno govori o borbi sa vašim negativnim emocijama  u celini uzev. Nekad sretnete osobu u Radu koja je vrlo  revnosna iželjna je tačno da zna šta da radi.  Ovo naročito slucaj kod ljudi koji samo imaju spoljnu pažnju i nikakvu unutrašnju paznju. Kao što znate, Rad počinje sa unutrašnjom pažnjom. Posmatranje sebe je unutrašnja pažnja. Čovek mora da počne da vidi sebe kakav je i šta u njega ulazi – na primer, mora da počne da vidi kroz unutrašnju pažnju sopstvene negativne emocije umesto što samo vidi druge ljude sa svojom spoljnom pažnjom. Čovek mora da vidi šta znači identifikovati se sa svojim negativnim emocijama, a šta znači ne identifikovati se sa njima. Jednom kad to uvidi on ima ključ Rada u svojim rukama, gledano sa praktične strane. Prve faze u Radu nekad se zovu “čišćenje mašine“. Čovek koji neprekidno govori “Šta treba da radim?” nakon što je mnogo puta čuo praktičnu stranu učenja Rada liči na čoveka čija je bašta puna korova a neprekidno se pita “Šta bih zasadio u svojoj bašti? Šta da uzgajam u njoj?” On prvo mora da očisti baštu. Tako Rad stavlja veliki naglasak na šta ne raditi – to jest na ono što treba obustaviti, u šta se više ne sme upuštati, šta mora biti očišćeno iz ljudske mašine. Jer niko od nas nema lepu novu mašinu kad ulazi u Rad, već zarđalu, prljavu mašinu kojoj treba svakodnevno i zaista doživotno čišćenje, za početak. Jedan od najvećih oblika prljavštine su negativne emocije i prepuštanje njima po navici. Najveća prljavština su negativne emocije. Osoba koja je po navici negativna je prljava osoba u smislu Rada. Čovek koji uvek misli ružne stvari o drugima, govori ružne stvari, svako mu smeta, ljubomoran je, uvek se žali na nešto, ili oseća neki vid samo-sažaljenja, uvek oseća da nije pravilno tretiran, itd. Takva osoba ima prljav um u najrealnijem i najpraktičnijem smsilu, jer su sve ove stvari oblici negativnih emocija a sve negativne emocije su prljavština. Rad kaže: imate pravo da ne budete negativni. Kao što je naglašeno ne kaže se nemate prava da budete negativni. Ako razmislite o razlici videćete koliko je velika. Osećati da imate pravo da ne budete negativni znači da ste uveliko na putu ka stvarnom unutrašnjem Radu na sebi u odnosu na negativna stanja. Biti u stanju da se to oseti  povlači ka vama silu koja vam pomaže. Onda stojite uspravno u sebi u celokupnoj masi svoje negativnosti i osećate i znate da nije neophodno da ležite u toj masi. Izgovoriti ovu frazu u sebi na pravi način, osetiti značenje reči “Ja imam pravo da ne budem negativan” je ustvari oblik samo-sećanja, osećanja tragova stvarnog “Ja” koje vas uzdiže iznad nivoa vaših negativnih “ja” koje vam sve vreme govore bez prestanka da imate svako pravo da  budete negativni.

* * *

Deo II. – Svi ste čuli o postojanju različitih nivoa, ali neki možda ne razumeju šta viši nivo znači u praktičnom smislu. Šta je viši a šta niži nivo u vama? Rad treba da nas dovede da živimo na višem nivou u sebi. Na primer, predpostavimo da počnete da se iznutra uvažavate (pridajete sebi značaj). Počinjete da zlopamtite , da predstavljate sebi da su vam drugi dužni, da mislite da vas ne tretiraju fer, da se brinete o tome šta drugi misle o vama, i tome slično. Ovo je aktivnost vašeg nižeg nivoa. To jest, ne možete da živite na boljem nivou u sebi ako ćete stalno da se upuštate u unutrašnje uvažavanje. Predpostavimo da počinje da vam se ne dopada ukus unutrašnjeg uvažavanja. Onda kad unutrašnje uvažavanje počinje u vama i vi ga primećujete počinjete da se osećate nelagodno. Zašto? Zato što ste već počeli da osećate kako izgleda viši nivo.  Osećate se nelagodno zbog kontrasta. Videli ste nešto bolje. U prilici ste da napravite unutrašnji izbor. Ili obratno,  nalazite se u negativnom stanju, nalazite se na nižem nivou sebe. Nalazite se na nižem nivou i nećete biti u stanju da osetite kakav je ukus višeg stanja dok god se bez uzdržavanja prepustate negativnim stanjima. To je uvek pitanje unutrašnje odluke, ili unutrašnjeg izbora. Ako se zainteresujete za vaša bolja stanja i posmatrate šta ih kvari, počinjete praktičan Rad na sebi. Bolja stanja pripadaju  višim nivoima u vama. Ona su u vama kao različiti nivoi. Možete da živite u podrumu ili iznad. Ali sve ovo morate sami da uvidite i shvatite gde se nalazite u sebi. Upitajte se: “Gde sam?” Sa kojim mislima i osećanjima idete, sa kojim raspoloženjima, sa kojim “ja”? Čovek mora da nauči ne samo sa kim da živi u sebi nego i gde da živi u sebi.

* * *

            Još jedna primedba. U Radu sa negativnim stanjima gledajte u  “ja” u sebi a ne u osobu u odnosu na koja ste negativni. Pravi uzrok negativnog stanja su “ja” koje govore vama i u vama, koje slušate. Ako dozvolite tim “ja” da govore i vi ih slušate, postajaćete sve više negativni. Njihova jedina svrha je da vas učine negativnim i apsorbuju što je moguće više vaše energije. Svako negativno “ja” ima samo jednu svrhu – da vas osvoji, da se na vama hrani i da ojača na vaš račun. Stvarni uzrok vaših negativnih stanja je u vama – u negativnim “ja” koji žive samo da vas ubede sa svojim poluistinama i lažima i da vladaju vama i da pokvare vaše živote. Sva negativna “ja” samo žele da vas unište, da unište vaš život. Ovo je veoma dobra vežba da se praktikuje.

This entry was posted in Maurice Nicoll. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s