Tri Brata u čoveku

Deo II. – Sledeća stvar koju Rad kaže o Molitvi je da svi centri u čoveku moraju da mole. Za početak, ako se samo um moli a ne i srce, ne može biti odgovora. Ceo čovek mora da moli a ceo čovek je pre svega sva tri čoveka – tri brata koja se ne slažu. Ako ova tri centra, u trospratnoj kući koja čini Čoveka, rade u slozi, Čovek bi već bio u Trećem Stanju Svesti. Bio bi dovoljno probuđen da primi pomoć, da dobije odgovor na svoj zahtev. Ali ova tri brata u čoveku ne sarađuju a to je posebno slučaj u današnjem vremenu. Iz tog razloga, dozvolite da ukratko pogledamo na neka učenja data u Radu o stanjima naših centara danas.

            Znate da istraživanje o mnoštvu našeg bića koju karakateriše naš nivo bića počinje sa posmatranjem naših centara. Tri centra rade nezavisno zbog abnormalnih uslova modernog života, koja proizvode jednostrani razvoj. Svaka svesna percepcija i svaka manifestacija čoveka, sve što je primljeno unutra i sve što izlazi napolje, treba da bude rezultat ko-ordiniranog rada tri centra, svaki od njih treba da obezbedi svoj deo asocijacija, znanja i iskustva.  Umesto ovog, rad  ovih različitih centara je skoro sasvim nepovezan danas. Kao posledica toga intelektualni, emocionalni i instinktivno-pokretski centar ne sarađuju jedan sa drugim i tako koriguju i dopunjuju jedan drugog, nego se kreću i putuju duž različitih putanja koje se retko sreću. Iz ovog razloga čovek je veoma retko svestan, i opet iz istog razloga čovek je, za početak, ne jedna osoba, već tri različita čoveka koji nisu u harmoniji. Prvi misli u potpunoj izolaciji od ostatka; drugi oseća na isti takav način; a treći dela mehanički, shodno starim-utvrđenim navikama. Kad bi razvoj ova tri čoveka u čoveku bio normalan, intelektualni čovek, emocionalni čovek i instinktivno-pokretski čovek, bi formirali jednog čoveka u kojem bi sve njegove unutrašnje strane bile usklađene. Ali Čovek je u sebi u stanju disharmonije. On je pre svega tri čoveka, tri brata, koja se retko slažu, i koji provode svoje vreme frustrirajući jedan drugog, svađajući se jedan sa drugim i dominirajući jedan drugim kako koji stigne. Bilo kakav opšti rezultat njihove kombinovane akcije, u kojoj svaki od njih je u slozi i svaki potpisuje svoje ime na, da tako kažemo, sporazumu, je veoma redak, ali kada se dogodi, čovek je za momenat u drugom stanju svesti. U smislu učenja Rada, on je ustvari svestan, jer je u simultanom posedu sva tri svojstva i svestan u svakom od njih. Njegova svest obuhvata sve centre u isto vreme, umesto da je svedena na ovaj ili onaj centar ili njegov mali deo u određenom trenutku. Ova ekstenzija i ekspanzija svesti koja istovremeno uključuje sva tri centra u isto vreme nije supernormalna već je ustvari ono sto normalan čovek može da ima. To je treće stanje svesti, stanje Samo-Sećanja ili Samo-Svesti koje je čovekovo pravo sa kojim je rođen ali koje gubi vrlo brzo zbog efekta uspavanih ljudi koji ga okružuju. Kroz pogrešne uticaje, pogrešno obrazovanje i pogrešne uslove modernog života Čovek se odvojio od svesti, koje je njegovo prirodno pravo, i koja, kad bi je posedovao, bi učinila nemogućim da se on danas ponaša na način kako se ponaša.

 * * *

 Deo III. – Sada ću da govorim o par stvari o kojima Rad govori, koje se indirektno odnose na Molitvu. Rad kaže da u  Molitvi Gospodu, kao i u parabolama i izrekama Jevanđelja, postoji značenje u okviru značenja. Zato se u Radu kaže da su Jevanđelja test za čovekov nivo razumevanja i takođe da kad se čovek menja tako se i Jevanđelja za njega menjaju. U  Molitvi Gospodu ima bezbroj ideja. Svaka fraza ima unutrašnje oktave. Toliko stvari ima u njoj za čoveka koji je formirao ideje Rada u svom umu da govoriti uopšte u potpunosti o Molitvi znači govoriti o svakom aspektu i svakoj pojedinačnoj stvari u samom Radu. Čitati molitvu i misliti o svim njenim vezama, počinjući sa oktavom Svete Inteligencije Sunca u kojoj je Čovek kreiran i o svemu što Rad kaže o Čoveku i njegovim unutrašnjim stanjima i šta mora da uradi da bi se probudio znači upotrebiti Molitvu u pravom smislu. Ponavljati reči je beskorisno.

            Sada bih se osvrnuo na jednu od izreka Hrista  navedenu u predhodnom tekstu o Molitvi, gde je rečeno da čovek mora da se moli za stvar i da ima veru da je ima i dobiće je. ” Zato vam kažem; sve što ištete u svojoj molitvi verujete da ćete primiti; i biće vam.” (Marko XI, 24). Rečeno je u Radu da čovek ne sme da čeka dok ne stekne snagu da nešto uradi nego mora da radi, ako je to njegov cilj, kao da je već ima i on će je privući. Čekati dok ne steknete snagu i razumevanje da nešto uradite – govorim ovde o Radu – čini nemogućim da se to uradi. Ali o ovome svako od vas mora da sam misli.

            Još par stvari. Sve molitve iz samo-sažaljenja su naravno beskorisne. Molitva za druge je samo moguća kroz razumevanje njihovih teškoća i tako kroz razumevanje sebe, jer je vaše razumevanje drugih moguće samo u onoj meri u kojoj razumete sebe. Sav Rad je priprema nižih centara za prijem uticaja koji dolaze iz viših centara. Čovek  ima dva centra potpuno razvijena u sebi koja pripadaju višim nivoima inteligencije. Ali iako oni u njemu rade neprekidno, on ne može da ih čuje. Njihov uticaj dodiruje stanje Samo-sećanja, ali ne ide dalje. Tako je sav rad molitva: jer sva stvarna molitva je da se Čovek poveže sa Nebom, i sav Rad na sebi je čišćenje nižih centara i uspostavljanje pravog reda u umu kroz usvajanje istinskog znanja, tako da uticaji viših centara mogu biti primljeni.

Možemo da govorimo o različitim vrstama molitve:

  1. Molitva za Prosvetljenje ili Razumevanje
  2. Molitva o Iskušenju
  3. Molitva o sebi i o drugima

            U odnosu na “Molitvu o Iskušenju”, ovo se odnosi na iskušenje o Radu. Nije neophodno uslišena jer će Rad da odgovori na nju ako se borite da se držite njegovog učenja i da ga primenite i koristite. Zapamtite da je iskušenje u Radu i u vezi sa Radom je neophodno da bi se čovek menjao i sledi da ako se molite u vezi sa tim, vaša molitva neće biti uslišena, ali ako umesto toga radite dobićete odgovor. Kao što sam rekao beskorisno je moliti se umesto da radite, očekujući pomoć onda kad je potreban napor.

            Što se tiče Molitve u vezi samog sebe, prvo mora biti Molitva za druge a tek onda za sebe. Zapamtite da postoje Tri nivoa Rada – Rad za sam Rad (Učenje), Rad za druge, i Rad na sebi. Moliti se samo za sebe, raditi samo u odnosu na sebe i samim tim motivisan sebičnošću, ne može dati nikakve rezultate. Tri sile moraju da uđu u molitvu, i o ovome je sada suviše teško govoriti, ali možete to pronaći u  Molitvi Gospodu ako o tome dovoljno mislite.

Za vreme jula 1942, dr. Nicoll je nastavio da pise njegove tekstove o Jevanđeljima.

Advertisements
This entry was posted in Maurice Nicoll. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s