Uvodna beleška za poglavlje o Dobru i Istini

Birdlip, Avgust 25. 1942
Uvodna beleška za poglavlje o Dobru i Istini

                Celokupno Ezoterično učenje razmatra čoveka između dva nivoa, koji se ponekad nazivaju „Zemlja i Nebo“. Celokupno Ezoterično učenje takođe kaže da  ako je Čovek na zemlji odvojen od svih uticaja koji dolaze od viših nivoa, Čovečanstvo će nestati. Baš kao što postojanje fizičke prirode, kako je dato u spoljnem vidljivom svetu, zavisi od uticaja  od Sunca tako i Čovek u svom Unutrašnjem Svijetu ovisi o Uticajima sa Višeg Nivoa. Ukoliko ove uticaje niko na zemlji ne bi primao Čovek bi bio odsečen i nestao bi. Jedan od problema ezotericizma je kako da održi u životu ovu vezu. U razna vremena u istoriji pokušavane su različite metode ali sve sa jednim ciljem pred sobom. Na primer, različite škole ili „crkve“ su postojale, koje su za neko vreme održavale ovu vezu. Ali pre ili kasnije bilo koja od ovih škola ili „crkvi“ ili fokusa stvorenih za prijem i transmisiju viših uticaja je umrla. Ali novi fokus se uvek pojavljuje. Smrt „crkve“, ako koristimo taj termin, se nekad naziva potopom u jeziku parabola. Nova crkva je barka koja ga nadživljava i sadrži predstave o svim oblicima znanja i dobra neophodnog za novi početak.  Bilo je mnogo faza Čoveka, u vezi sa njegovim kontaktom sa uticajima iz višeg nivoa, i sa ezoteričke tačke gledišta čovek je, psihološki, degenerisao u tom smislu. Govoreći jezikom Rada, čovek više ne živi u Trećem Stanju Svesti, on se više ne seća  sebe, i tako je van kontakta sa višim centrima u sebi i njihovim uticajima na njega. U Starom Zavetu ima mnogo referenci na različite oblike učenja u „crkvama“ drevnih vremena. Na primer, mnoge od dugačkih referenci na tog i tog koji je postao takav i takav i živeo stotine godina, su zapisi o različitim školama ili ograncima „crkava“. Postojala je škola ili crkva zvana „Noje“. Druga je postojala u Mesopotamiji i kad je izumirala zvala se Babel od Vavilona. Jevrejska crkva počela je mnogo kasnije. U stvari Stari Zavet je tajni zapis istorije ezotericizma.

                Jedan od problema ezotericizma je kako da se podigne nivo Bića čoveka nezavisno od njegovog nivoa znanja – to jest, da se uzdigne na nivou Dobra, jer Dobrota je od Bića a znanje je od uma. Čovek ne može više da direktno vidi Dobro ili da bude podučen direktno od Dobra.  Njegov um mora da se menja prvo, tako on mora prvo da stekne znanje ili istinu o višem nivou Bića. Ali cilj znanja je da izdigne čovekov nivo Bića.

Tokom meseca Septembra 1942 Dr. Nicoll je nastavio da piše tekst o Jevanđeljima. 

This entry was posted in Maurice Nicoll. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s