Lični Cilj

Birdlip Oktobar 26 1942
Lični Cilj

            Svi možemo da razumemo šta u životu znači cilj. On nam daje pravac. Bez cilja smo bezciljni i nigde ne idemo. Čak bez posedovanja cilja u životu možda samo želi da živi što je moguće duže ili da sačuva svoj novac, udobnost, itd. To je isto neki cilj, iako veoma oskudan. Nikud ne stremimo već se jednostavno držimo onog što imamo. Ali možemo da želimo određeni posao ili da položimo ispit, i onda imamo određeni cilj i pravac u životu. Onda nalazimo da moramo da se žrtvujemo da bismo to postigli – da odbacimo šta je beskoristno i da se fokusiramo na ono šta je koristno da bismo ostvarili cilj u životu.

            Cilj u Radu ima određene sličnosti sa ciljem u životu. Ali se i razlikuje po mnogo čemu.  Može se uporediti do određene tačke. Ali cilj u Radu nije ustvari isti, jer je to cilj u drugačijem pravcu od života, i u izvesnom smislu suprotan životu.

            Večeras govorimo u smislu Rada o Ličnom Cilju u odnosu na Biće.

            Najopštija definicija onoga šta cilj znači u smislu Rada je da čovek čuje šta Rad podučava i da čini ono o čemu Rad govori.

            Cilj u smislu Rada je uvek povezan sa činom  Pamćenja sebe. To je zbog toga što u stanju Pamćenja sebe čovek može da primi pomoć, koja ga ne može stići u njegovom običnom stanju svesti. Određeni uticaji u Svemiru mogu samo da prodru do Trećeg stanja Svesti u kojem je čovek svestan sebe ili Samo-svestan. Ako se istovremeno seti sebe i seti se svog cilja pomoć ga može stići. Na primer, on može razumeti bolje svoj cilj.

            Cilj može biti isuviše opšti, ili sadržati unutrašnje suprotnosti, ili biti suviše težak; ili može biti suviše kompolikovan i mora biti razbijen na manje delove; ili može nemati smisla. U određivanju svog cilja ljudi obično pokušavaju da trče pre nego što mogu da hodaju.

            U odnosu na Rad na Biću, prvi cilj u ovom Radu je  znanje o sebi – Znanje o čovekovom Biću.  Ovo važi za sve. Znanje Rada je jedna stvar, Samo-znanje je druga stvar. Bez Samo-znanja ne možete imati nikakav cilj o sebi. Stvarno znanje o sebi za razliku od imaginarne ideje ili iluzije o sebi može samo da nastane iz direktnog dugotrajnog samo-posmatranja različitih strana sebe. Zbog toga ovaj Rad počinje sa osmatranjem sebe. Morate da vidite kako delate, kako govorite, kakve su stvari u vama, u toj stvari koju smatrate “sobom samim” koju uzimate zdravo za gotovo.  Rad vam daje preciznu instrukciju o tome šta treba da posmatrate, ove instrukcije treba slediti ne zbog njih samih već zbog toga čemu vode.  One su sredstvo a ne cilj: one vam govore koje vas stvari drže u snu. Mnoge stvari za koje se kaže da ih ne treba činiti, i nekoliko stvari za koje se kaže da ih treba činiti, u Radu su povezane sa idejom da se čovek može probuditi iz sna i da može da se stavi pod bolje uticaje. To je veliki cilj Rada. Ne smete to da zaboravite jer lični cilj mora da bude u skladu sa ukupnim ciljem Rada koji je buđenje. On mora da bude u istom pravcu a ne u nekom drugom ili suprotnom, jer u suprotnom kontradiktornosti se pojavljuju. Ako izučavate sistem o buđenju iz sna, ne možete načiniti lični cilj koji uzrokuje da spavate dublje no ikad.

            Lični cilj može samo početi nakon što je izvesno samo-saznanje stečeno kroz direktno posmatranje u svetlosti instrukcija Rada. Da biste radili na svom Biću, morate videti nešto u vašem Biću na čemu treba da radite. Ne možete raditi na ničemu. Prvo sve je u tami i ništa u sebi ne vidite. Svesno, objektivno samo-posmatranje počinje da pušta zrak svetlosti i počinjete da vidite neke stvari maglovito. Ova svetlost stvorena frikcijom samo-posmatranja  treba  postepeno praksom da ojača dok ne ugledate nešto u sebi jasno i van svake sumnje. Verovatno ćete biti šokirani. Ako je tako, onda ste u situaciji da načinite lični cilj – naime, da radite protiv  te stvari koju ste u sebi zapazili. Predpostavimo da se radi o nekoj lošoj negativnoj emociji, recimo neka uistinu zla zloćudnost. Do tog momenta ste se identifikovali sa tim, i bili ste To kao što je To bilo vi. Godinama ste bili pod tim uticajem. Vaš zadatak je da se odvojite unutar sebe od toga, a ne da ga unutar sebe dodirnete više nego što ste u stanju. Ovo bi bio primer ličnog cilja na strani Rada na Biću. Ali većina ljudi je zadovoljna sobom, iako ne sa svojim okolnostima. Tako da kad im se kaže da treba da rade na svom Biću, oni ili ne razumeju šta to znači ili ne vide ono što treba da vide. Ako je čovek u Radu u stanju da posmatra sebe iskreno, ne može biti zadovoljan sobom zadugo u svetlosti Rada. Iz perspektive života čovek može ne videti razlog zbog čega da Radi na sebi. Ali perspektiva Rada je različita od perspektive života. Rad je o buđenju: dočim život drži čoveka u stanju sna i onemogućava buđenje čineći da čovek radi stvari koje ga drže u snu.

            Stoga morate razlikovati život od Rada. Možda ne postoji razlog zbog kojeg nećete učiniti nešto u životu, ali postoji razlog zbog čega to ne smete činiti u Radu. Dok god ne zapazite tu razliku bićete  zbunjeni o značenju cilja u Radu. Na primer, u životu može da vam se neko ne dopada, i možete da mrzite ljude i da govorite skandalozno i uživate u negativnim emocijama. Ali u Radu to ne možete da radite jer tako sebe uništavate iznutra – jednostavno trujete se. Ako ste u Radu, vi podležete većem broju zakona nego običan čovek. To znači da vi morate da činite dodatne stvari.  Vi morate da Radite. Ali zakoni kojima se podvrgavate vode vašoj unutrašnjoj evoluciji i eventualnoj slobodi od zakona na zemlji.

            Mnogi ljudi u Radu nalaze teškoću u razumevanju šta lični cilj znači, u odnosu na Rad na strani Bića – to jest, rad na mehaničkoj strani. To je definitivna faza u Radu. Oni ne vide na čemu bi adili u sebi. Jedan razlog je što ne primenjuju ideje Rada na sebe i ne pokušavaju da rade ono što Rad nalaže. Ne posmatraju sebe iz tog ugla. Bivajući zadovoljni sobom u životu oni, da tako kažem, ne vide mesto gde Rad na sebi počinje. Oni ne procenjuju sebe sa gledišta Rada već iz životnih standarda. Ali standardi Rada su sasvim različiti od životnih standarda. Možete biti uredu u životu ali u velikom neredu u Radu. Zato je neophodno shvatiti da je Rad nov način mišljenja. To je novi standard, potpuno nova stvar, iz koje možete da počnete da cenite sebe u sasvim drugačijem svetlu – ne u svetlu spoljašnjeg života već u svetlu Rada. Rad treba da učini da mislite različito – treba da dovede do promene u načinu mišljenja, tako da sebe počnete da sagledavate u novom svetlu. (To je Metanoja[i].) Zamislite skup majmuna. Oni mogu biti sasvim dobri majmuni zadovoljni sobom. Ali ako treba da postanu odgovorna ljudska bića moraju da slede novi način mišljenja, novi koncept o tome šta treba da budu. I sa stanovišta svesti ljudski rod – to jest,  potpuno razvijen čovek koji je dostigao nivo svete inteligencije, Inteligencije Sunca i njenih zakona – mi smo ništa bolji od beznačajnih majmuna. Mi smo ništa drugo do eksperiment u evoluciji.

            Svaki lični cilj na maloj skali je sredstvo a ne cilj. Služi tome da nas probudi i da nas drži probuđenim. Cilj je na različitoj skali. Cilj na velikoj skali je da se probudimo iz sna, da dostignemo unutršnje oslobađanje.  Ali reći da je to čovekov cilj nije dovoljno. Možete da vidite nešto na velikoj udaljenosti kao vaš cilj ali da biste stigli videćete da je mnogo manjih ciljeva neophodno. Možete da kažete da želite da idete u Kinu. Ali da biste stigli tamo morate da uradite mnogo stvari do tada i morate imati dovoljno novca da biste kupili kartu. G. Uspenski kaže da je cilj nešto ovakvo: U daljini vidite svetlost do koje želite da stignete. Ali približavajući joj se nailazite na mnoga  mala svetla kao neke svetiljke duž puta, pored kojih jednu po jednu morate proći pre nego što stignete do konačnog cilja. Predpostavimo čovekove ciljeve pre nego što postane svestan i izbavi se iz sveta nesvesnog čovečanstva. On, naravno, ne razume šta to znači – to jest on ne razume svoj cilj. Da bi postao Čovek br. 5 ili 6 ili 7, on mora da prvo postane Čovek br. 4 tj. Balansiran čovek, čovek u kojem svi centri: Intelektualni, Emocionalni i Motoričko-Instiktivni rade ispravno. Da bi postao balansiran, čovek mora da primećuje koji centar u njemu dominira i meša se sa pravilnim razvojem ostalih centara. Instinktivni čovek, na primer, čovek koji pre svega konsultuje sopstvenu udobnost, koji voli prijatne telesne senzacije više od bilo čega, ne može postati Balansirani Čovek, jer je sva njegova psihička energija upotrebljena za njegove prijatne telesne senzacije.  Njegov cilj onda mora biti da radi protiv dominiranja jednog centra u njemu, što ga čini da šlajfuje i onemogućava druge centre da se razviju. Ako razumete ovo što je do sada rečeno, videćete da u tom slučaju jedino sagledavanje sebe i procena sopstvenog unutrašnjeg stanja u svetlosti Rada vodi ka tome da čovek postane nezadovoljan sobom. Sagledavanje sebe iz života, ne daje razlog zbog kojeg bi čovek pokušao da bude različit od onog što jeste. Ili uzmimo čoveka čiji centar gravitacije se nalazi u Intelektualnom Centru. On je samo zainteresovan u teorije i apstrakcije. U životu, nema razloga zašto bi on bio nezadvoljan sobom. Ali posmatrajući sebe u svetlosti učenja Rada, on će početi da bude nezadovoljan sopstvenim stanjem bića.

            Jedino kroz razumevanje ideja Rada čovek može da ima cilj u Radu. Jedino počinjanjem da misli na novi način i sagledavanjem sebe u tom svetlu on može da ima cilj u Radu. Ne možete imati cilj u Radu ako nastavite da mislite kao što ste uvek mislili. Sagledavanjem sebe u perspektivi i svetlosti Rada čovek može da vidi šta je naopako sa njim u smislu Rada. U životnom smislu neće videti da je bilo šta loše sa njim. Život neće suditi o njemu, ali Rad hoće; i baš u razmerama njegovog vrednovanja Rada i razumevanja Rada – počeće da sudi o sebi. Jer Rad ne sudi ni o kome. Sam čovek će početi da sudi o sebi i jednom kad to počne, onda taj čovek ima polazište u radu u sebi.

            U odnosu na često postavljano pitanje: “Možete li mi navesti primere šta lični cilj znači?” Na strani znanja lični cilj znači da se čovek upoznaje sa idejama Rada. Na strani Bica, lični cilj znači posmatrati sebe u svetlosti znanja o Radu i primenjivati to na sebe. Lični rad na Biću počinje kad primetite da vam Rad govori nešto o vama. Da li ste primetili u sebi kada postajete negativni? Da li ste primetili u sebi kad ste identifikovani? Da li primećujete sanjarenje? Da li primećujete pogrešan govor? Da li primećujete šta u vama predstavlja lažnu ličnost? Primećujete li kad počinjete da se pravdate? Primećujete li kad lažete u sebi? Primećujete li šta znači spavanje? Jeste li primetili šta znači zlopamtiti? – itd. Počnite sa jednom pojedinačnom stvari koju ste primetili i počnite da je posmatrate i da radite protiv nje. Ali počnite sa nečim u šta ne sumnjate. Počnite sa nečim jasnim i određenim i počnite da ga posmatrate i da u sebi ne pristajete na to. Jednom kad počnete put se otvara. Ali morate da počnete od nečeg određenog i morate to da činite u svetlosti Rada i njegovog velikog cilja. Ako nađete da ne možete da držite svoj cilj kao što ste inicijalno nameravali, jer je previše teško, modifikujte vaš cilj, i onda možda shvatite da vam se bolji cilj sugeriše, posebno ako se setite svog cilja kad god pokušate da se setite sebe.

            Sve čemu ovaj Rad  podučava na praktičnoj strani pokazuje vam više od jednog cilja. Morate početi od jedne stvari. Ali posle izvesnog vremena morate da uključite i sve ostalo. Na primer, ne možete se ograničiti da tako kažem na rad na jednom obliku iritiranja ili na jednoj negativnoj emociji i zapostaviti sve ostalo. Ako zaista počnete da radite na svom biću, iz jedne stvari u Radu, naći ćete da je neophodno da i druge stvari uključite da biste održali vaš cilj. Morate da razumete da ako se dugo držite suviše malog cilja isključivo i zanemarujete sve ostalo u Radu, to je beskorisno. Vaš cilj, sa čim god da počinje, mora pre ili kasnije da uključi i druge stvari koje se uče u Radu. U suprotnom ako ga ostavite bez podrške učinićete vaš cilj u najboljem slučaju neefekivnim. Ali morate da počnete sa nekom određenom stvari koju ste posmatrali u sebi i onda je sve drugo što ste saznali o Radu takođe neophodno ako želite da se držite cilja sa kojim ste počeli. Svaka strana praktičnog učenja u Radu mora postati vaš cilj. I onda ako ne možete da radite na jedan način, otkrićete da možete na neki drugi. Celokupno učenje je potrebno da bi proizvelo neki efekat na Bice.

            Evo nekih sugestija za cilj:
Bilo šta anti-mehanički je privremeno cilj i pomaže nam da se probudimo. Sav napor preduzet protiv mehaničnosti je cilj. Napor ulozen kada ste umorni je koristan ako ga vi činite – u suprotnom nije.

            Svako mora da ima cilj protiv pogrešnog govora, negativnog govora, skandala, ogovaranja, koje uništava silu Rada u vama. To je oblik laganja – a laž uništava samu esenciju. Primetite šta govorite. Ako ne možete u aktuelnom momentu – pokušajte naknadno. Pokušajte da vidite sebe kakvi ste kad govorite i razmislite o tome.

            Otkrijte šta vam pomaže a šta vas koči u Radu i šta zaustavlja vaš Rad.

            Držeći se  cilja u Radu stvaramo volju. Treba da odmeravate vaš cilj i da sagledate čega treba da se odreknete zbog toga. Cilj zahteva napor.

            Primetite šta smatrate neprijatnšću i budite za momenat pasivni u odnosu na to.

            Zapazite šta su vaše unutrašnje sumnje i pokušajte da s vremena na vreme jasno odgovorite na njih iz perspektive ideja Rada. Ovo je veoma dobar povremeni cilj i tera vas da razmišljate.

            Zapazite vašu dosadu i tendenciju da govorite o vašem životu kao o sumornom i sl. Ovo je veoma važno jer sprečava samo – trovanje.

            Baš nakon što ste nekog iskritikovali, prođite kroz to pažljivo i primenite na sebe.  To neutrališe otrov u vama.

            Kad ste sami, nikad ne mislite da ste sasvim sami, i van Rada. Ljudi sebi dozvoljavaju da se mnogo izmene u tom smislu i zaborave se, da tako kažem.

            Zapamtite, u odnosu na cilj u vezi negativnih emocija, da su emocije mnogo brže od vremena. Nećete u početku biti u stanju da ih zadržite, ali naknadno ih se možete setiti i shvatiti šta se desilo. Ovo vam omogućava da ih predvidite.

            Cilj mora da se sačini iz Radnih “ja”  ne iz mehaničkih “ja” . Ne možete načiniti cilj iznenada. Ljudi se u životu zaklinju da neće činiti ovo ili ono. U Radu se ne smete “zaklinjati” kao u životu. To nikud ne vodi. Cilj mora biti svesno osmišljen sa uvidom, posle dužeg posmatranja, iz perspektive razumevanja šta vas drži u snu i šta vam pomaže da se probudite.

            Napokon, svi morate zapamtiti da je razvoj svih delova centara jedan od ciljeva u Radu. To znači da morate da prevaziđete neznanje i upoznate se sa što više  grana znanja i izučavanjae onog što postoji u životu jer svaka razvija neki određeni deo centra. Ako ovo činite u svetlosti značenja Rada, razumevanje zbog čega je to neophodno, pomoći će vam da se probudite. Ali ako to činite iz perspective  života, da biste bili superiorni u odnosu na druge ljude, da biste nadmašili druge, radićete to na beskorisan način. I nemojte da mislite da zbog toga što drugi znaju više od vas o nekoj određenoj stvari ili veštini koju možete i sami da naučite, da to nije vredno. Suština ovog rada  je samo-razvoj, razvoj vas na svakoj strani, i da li drugi ljudi rade nešto bolje nego vi nema nikakve veze. Zapamtite da preduzimanje bilo čega novog zahteva napor. Gde god se zateknete u životu, ako ste u Radu, trebalo bi da da ste u stanju da “bude dobro”, da to prihvaatite kao Rad. Ovaj aspekt Rada može vam dati mnoge različite vrste ciljeva.

To se može uopštiti u frazu Rada: “Borite se protiv neznanja”.


[i] Metanoia je prevedena u vodećim prevodima Svetog Pisma na Srpski/Hrvatski jezik kao “pokajanje” (repentance).

This entry was posted in Maurice Nicoll. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s