O vodonicima – Oktava Hrane

Birdlip, Novembar 21, 1942
O vodonicima
II
Oktava Hrane

            Večeras ćemo govoriti samo o Oktavi Hrane.
Gledana kao jedna oktava, Zrak Stvaranja, počinje sa notom Do na gornjem nivou Apsoluta i dostiže notu Re ispod na nivou meseca, je silazna oktava Do-Si-La-Sol-Fa-Mi-Re. Videćete da to ne može da bude uzlazna oktava kada shvatite koncepciju Vodonika ili energetskih nivoa koji se formiraju na različitim tačkama silazne skale  Stvaranja. Apsolut je sačinjen od najfinije moguće materije. To je Najveći Energetski Nivo. Viši nivo i finija, suptilnija materija, ili prodornija energija nije moguća. Stoga čin stvaranja ne može biti uzlazna oktava jer bi to sugerisalo stvaranje finije i finije materije od one koja pripada početnoj tački – tj. Apsolut bi stvarao nešto finije od samog sebe što nije moguće. Ali čovek ima mogućnost da stvori nešto finije u sebi. On je stvoren kao  samo-razvijajuće biće. Što znači može da stvori nešto finije od sebe i tako se uzdigne na lestvici stvaranja. Ali gde tačno može da stvara finiju energiju pripada naknadnoj diskusiji.
Zrak Stvaranja je stoga nužno, silazna oktava i energija-materija koja tome pripada, u različitim tačkama njegovog silaska, je nužno gušća i grublja. Što se više udaljava od  izvora zraka, od samog Apsoluta,  postaje sve više grublja. To se vidi po brojevima povezanim sa Vodonicima H6, H12, H24, itd. Svaki broj označava grublju i grublju energiju. Tako da Vodonici postaju grublji i gušći kako silazimo niz Zrak a ovo se jasno pokazuje na Dijagramu gde je odnos Vodonika prema njihovom položaju u  odnosu na zrak Stvaranja dat.
Iako je Oktava Stvaranja po sebi silazna oktava, oktave u ljudskoj mašini su sve uzlazne oktave. One idu u suprotnom pravcu. Tri Vodonika koja čovek koristi u svom životu ulaze u njega spolja i formiraju polazište ili odgovarajuća Do uzlaznih oktava i to je život za čoveka. To znači čovek kao živo biće transformiše nižu materiju-energiju u višu materiju-energiju. To jest život. Život je transformacija. Čovek transformiše niže Vodonike u finije Vodonike.
Večeras ćemo uzeti samo Oktavu Hrane, polazeći od Vodonika 768 koje se zove “Hrana za Čoveka”. Transformiše se konačno u Vodonik 12 u seriji uzastopnih koraka koji predstavljaju jednu uzlaznu oktavu: Do 768 postaje transformisan u Re 384 postaje Mi 192 i tako dalje transformacijom.

Kao što je ranije rečeno dajem vam ove dijagrame u što je moguće kraćoj formi. Cela ova uzlazna oktava Hrane predstavlja sukcesivne  faze u varenju obične hrane uzete na usta u telo sa gledišta Rada. Postoje mnoge faze i koraci u u tom varenju. Prvo varenje ili transformacija događa se u ustima, stomaku itd. i ovo se lako može razumeti. To je ono što nazivamo “varenje hrane”. Hrana koju jedemo je prvo transformisana u finiji oblik i kao takva može početi da prolazi unutra kroz zidove stomaka u limfu i krvotok. U ovoj fazi se to naziva (u Radu) Vodonik 384 ili Voda na noti ili fazi Re. Možemo učiniti veliku grešku pomislivši da je to kraj procesa “varenja hrane” u ljudskoj mašini. To je tek početak. To je prvi korak u potpunom varenju u smislu Rada. Vodonik 384 prelazi u Vodonik 192 zvani “Vazduh” na tački note Mi. Sve što ću ovde reći je da isto kao što varenje može da krene naopako u fazi prelaženja Vodonika 768 u Vodonik 384 u stomaku itd. što je obično varenje, tako isto druga vrsta pogrešnog varenja može da se dogodi u prelasku Vodonika 384 u Vodonik 192, a ovo ima veze sa vazduhom koji dišemo, što znači varenje u ovoj fazi ne može da se odvija bez vazduha. Ali ova tema ne može ovde da se pravilno uključi u ovom pojednostavljenom objašnjenju i zato ćemo to ostaviti za kasnije. Vodonik 192 onda prelazi u Vodonik 96 na noti Fa. To je sledeća faza varenja. Vodonik 96 na noti Fa ili Fa 96 se zove “Životinjski Magnetizam”. Drugi nazivi takođe postoje. Suština je u tome da je materijalnost međufaza između grubljih vidljivih vodonika i finijih nevidljivih ili psihičkih Vodonika. Primetite da se stvaraju u srednjem delu 3-spratne fabrike ljudske mašine.
Pogledajmo za momenat  Vodonik 96 koji se ovde pojavljuje pod znakom ili na noti Fa. Fa 96 zove se “Životinjska privlačnost” u nedostatku boljeg izraza. Ako ga jednostavno označimo kao vitalnost ili zdravlje možda nećemo upotrebiti pravi izraz za to. Iako je povezan sa zdravljem i vitalnošću ipak nije sasvim to. Fizička vitalnost ili zdravlje jednako zavisi od pravilnih količina Vodonika 384 i 192. Izraz “Životinjska privlačnost” znači nešto “životinjsko” i tako na izvestan način nešto “fizičko” neka vrsta vitalnosti ili zdravlja; izraz “privlačnost” (Magnetizam) označava da je to nešto na višem nivou. Čovek ne mora biti dobrog zdravlja u uobičajenom smislu a ipak posedovati otpornost i snagu koja dolazi sa posedovanjem Fa 96. Čovek zaista može biti bolestan fizički a ipak posedovati dovoljnu količinu supstance zvane Fa 96 da ozdravi, a s druge strane može biti fizički dobro i nemati dovoljno Fa 96 i imati malo snage da učini da se drugi osećaju bolje. Davno je neko upitao G. šta Fa 96 označava: odgovor je da ako imate dovoljno ovog vodonika “buve vas ne ujedaju”. Naravno da su neki koji su ovo čuli bili iznenađeni, šokirani i smatrali to irelevantnim i sirovim. Ali ideja je jasno izražena u sledećem odgovoru. Fa 96 je nešto što vas štiti kao neki “omotač” koji nas okružuje. Pogledajmo sad na njegov položaj. Kao što je rečeno on se proizvodi na drugom spratu. Kao što vam je poznato iz dijagrama centara u Čoveku, emocionalni centar se nalazi na drugom spratu. On njime dominira. Stoga na formiranje Fa 96 utiče pogrešno emocionalno stanje čoveka. Negativne emocije, očaj, anksioznost, pogrešna mašta, ljubomora, depresija nervozni strah, hronična odbojnost, neprekidna zabrinutost i slično su sve negativna stanja emocionalnog centra. Kada se takva stanja događaju na drugom spratu ljudske mašine ona mogu da spreče stvaranje Fa 96 u dovoljnim količinama i tako osiromaše čoveka od ove važne supstance. Onda je on uskraćen za svoj “Životinjski Magnetizam”. To jest ovaj korak u varenju hrane je poremećen i tako čovek pati od određenih “probavnih smetnji” na ovoj tački koje onemogućavaju oktavu hrane u njenom daljem pravilnom razvoju. Ponekad vrlo negativni ljudi ili neke vrste bolesnih ljudi mogu da iscrpe čoveka od  Fa 96 – ali samo ako se čovek identifikuje sa njima. Onda se čovek oseća iscrpljenim , iako bi inače mogao biti sasvim dobro, dok kontakt sa osobom koja ima Fa 96 može da čoveku da energiju. Ljudi koji su po navici negativni, a naročito oni koji su zli u svojim ljubomorama i mržnjama razvijanim tokom dužeg perioda vremena hrane se sa Fa 96 u drugima i ustvari uživaju u tome da ih iscrpljuju, posebno u slučaju mlađih ljudi. To su, da tako kažemo, pravi vampiri koji sisaju taj aspekt krvi zvani Fa 96. Trebalo bi uvek izbegavati kontakt sa njima. Ponavljam, tupi, depresivni ljudi koji ne čine nikakav napor u životu mogu bez ikakve zle namere da ponekad iscrpu drugu osobu na isti način od ove veoma važne energije. Ali zapamtite za sada samo to da sva negativna stanja čoveka onemogućavaju u pravilnom formiranju Fa 96, koja je veoma važna energija u ljudskoj mašini i štiti nas od mnogih bolesti jednako fizičkih kako i psihičkih.
Sledeća faza (u potpunom varenju hrane iz perspektive Rada) je prelazak Fa 96 u Sol 48. Ovaj Vodonik 48 je prvi mentalni ili psihički Vodonik. To je najniži oblik energije/materije koji služi mišljenju. Koristi ga formatorni deo Intelektualnog centra – obično mišljenje svakodnevice. Ako je proces formiranja Fa 96  poremećen recimo, negativnim stanjima, unutrašnjim uvažavanjem, samo-sažaljenjem  ili nekim drugim uzrokom – onda se stvara samo malo Sol 48. Zato čovek ne može da se koncentriše, ne može jasno da misli, ne može da učini nikakav napor uma. I to je obično prvi znak nervnog sloma.
Sledeća faza u “varenju” – tj. u transformaciji- sastoji se od prelaza Sol 48  u La 24. Vodonik 24 je energija (ili “nafta”) na koju radi Emotivni Centar. Ovo “gorivo” može sasvim biti utrošeno na negativne emocije, u kom slučaju je završna faza varenja – naime prelazak La 24 u Si 12 poremećena. Vodonik 12 je energija kojom radi seksualni centar. Ovaj Centar retko radi sa svojom energijom.
Sve ovo je veoma sažeto i videćete da još mnogo toga može da se kaže. Ono što treba da shvatite kao princip je da se  potpuno varenje hrane u ljudskoj mašini (u učenju Rada) sastoji od 6 faza. To prevazilazi uobičajene naučne ideje o “varenju”. I primetićete da se u svakoj od ovih faza može dogoditi da dođe do “poremećaja u varenju”.
U slučaju uravnoteženog čoveka sve ove različite energije ili Vodonici ili “Goriva” se koriste u pravilnim količinama u različitim fazama njihovih nastajanja. Ali predpostavimo naprimer da se čovek zanima formativnim radom. Recimo da studira danonoćno. Za tu svrhu on koristi Vodonik 48 – tj. Sol 48. Ako iskoristi sve ili previše onda neće ostati dovoljno za ostale faze i prelaz u La 24 i Si 12. Njegov emocionalni i seksualni život biće izgladnjeni. Drugim rečima postoji upotreba i zloupotreba svakog Vodonika u telu. Jer ako čovek ne koristi dovoljno Vodonik 48 u telu – tj. ne pokušava da  misli, ne koristi svoj um ni za šta – onda postoji pogrešna akumulacija Vodonika 48 u centru u kojem bi trebalo da je iskorišćen. On onda truje centar. Ali o svemu ovom govorićemo drugi put. Za sada zapamtite da nijedna aktivnost fizička ili psihička nije moguća izuzev uz utrošak odgovarajuće i prave energiju, što znači neophodni Vodonik. Ne možete misliti ili osećati ili imati osećaj ili se kretati bez naročitog i neophodnog vodonika za postojeću svrhu u vašoj ljudskoj mašini. Setićete se da kad ste ozbiljno bolesni ne možete da se krećete i da mislite mnogo. To je stoga što Oktava Hrane sa svojim različitim energijama Vodonika, koji se iz nje crpi radi malim intenzitetom. Ali možete jesti pogrešnu hranu. Koja je na početku 768. Počinjete pogrešno. Zatim možda nemate dovoljno vazduha – koji pripada 192, kao što ćemo objasniti. Zatim možda ste negativni – što remeti 96 i 24 i to je veoma ozbiljno. Ili možda ne mislite dovoljno, ili previše što implicira 48 i time 24 i 12. Ali ovo je sve dosta kompleksno za diskusiju osim u opštim crtama. Ono što treba da shvatite je opšti princip. Jednostavno shvatite da naše pogrešne funkcije, pogrešno mišljenje, može sve da pokvari.

Advertisements
This entry was posted in Maurice Nicoll. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s